Promedivet Prokum Cub Parafinat 300g cutie

16,50 Lei
Raticid tip cub parafinat
In stoc
Limita stoc
Adauga in cos
Cod Produs: 00000862 Ai nevoie de ajutor? 0752 953 600
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Review-uri (0)
Brodifacoum 0,0025%(nr. CAS: 56073-10-0, NR. CE: 259-980-5), conţine benzoat de denatoniu

Purtaţi mănuşi de protecţie chimice în timpul fazei de manipulare a produsului (EN374). În timpul utilizării produsului nu se mâncă, nu se bea şi nu se fumează. Spălarea mâinilor este obligatorie după manipulare, conţinutul/recipientul se aruncă după utilizare în conformitate cu reglementările naţionale. Mâinile şi pielea expusă direct după utilizarea produsului se spală cu apă din abundenţă. Indicaţii: Se foloseşte pentru combaterea şobolanilor în spaţii închise cu grad ridicat de umiditate, ex. locuinţe, grajduri şi clădiri agricole, cazărmi, magazii, vagoane, containere, etc., respectiv în spaţii deschise ex. canalizări, scurgeri de apă, maluri de apă, locuri de depozitare a gunoaielor. Se amplasează mai ales în zone umede, unde celelalte tipuri de raticide nu pot fi utilizate. şobolani – public general – interior, în aer liber/ în exterior în jurul clădirilor: Fixaţi 10-60 g de blocuri în staţii de momeală rezistente la manipulări la distanţe de 10 m (5m în zone de infestaţie înaltă) acolo unde şobolanii sunt activi. Verificaţi regulat consumul de momeală şi înlocuiţi momeala consumată sau stricată până la terminarea consumului. Repetaţi tratamentul în situaţii unde există dovada unei noi infestaţii (de exemplu urme sau excremente proaspete).  Nu mutaţi sau deranjaţi punctele de momeală pentru câteva zile după plasarea lor. Dacă nu este nici un semn de activitate de şobolani în jurul momelii după 7-10 zile, mutaţi momeala într-un loc cu activitate de şobolani mai mare. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite locuri, creşteţi cantitatea momelii prin plasarea mai multor puncte de momeală. Nu creşteţi mărimea punctului de momeală. Repetaţi tratamentul în situaţii unde există dovada unei noi infestări. Nu utilizaţi acest produs ca momeală permanentă pentru prevenirea infestaţiilor de rozătoare sau monitorizarea activităţiilor rodenticide. Înlocuiţi orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ. Staţiile de momeală trebuie vizitate doar după 5-7 zile după începutul perioadei de tratament şi cel puţin săptămânal după acesta, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, staţiile de momeală sunt intacte şi  de a îndepărta rozătoarele moarte. Reîncărcaţi când este necesar. Protejaţi momeala de la condiţiile atmosferice (de exemplu ploaie, zăpadă, etc.). Plasaţi staţiile de momeală în locurile care nu sunt predispuse inundaţiilor. Utilizarea acestui produs trebuie să elimine rozătoarele în 35 de zile. În cazul lipsei de eficienţă suspectate, până la sfârşitul tratamentului (de exemplu activitatea de rozătoare mai poate fi observată), utilizatorul trebuie să consulte vânzătorul produsului sau să apeleze un serviciu de control al rozătoarelor.

Fraze de pericol (H): H373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. EUH 208 – Conţine: 1,2 benzisothiazolin-3-one. Poate provoca o reacţie alergică. EUH 401 – Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare. Fraze de prudenţă (P): P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103 – Citiţi eticheta înainte de utilizare. P220 – A se păstra/depozita departe de îmbrăcăminte/.../materiale combustibile. P262 – Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. P270 – A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P273 – Evitaţi dispersarea în mediu. P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei. P301+P310 – ÎN CAZ DE ÎNGHIţIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE   TOXICOLOGICĂ sau un medic. P404+P405 – A se depozita într-un recipient închis. A se depozita sub cheie.  P501 – Aruncaţi conţinutul/recipientul în conformitate cu prevederile hotărârilor municipale.

În caz de accident sau simptome de boală, consultaţi imediat medicul (Dacă este posibil i se va arăta eticheta). Telefon de urgenţă: 021/318 36 06 sau 021 318 36 20/interior 235 (Luni-Vineri, 8:00- 15:00); Institutul  Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti Sfaturi pentru medici: brodifacoum este un anticoagulant indirect. Fitomenadiona – vitamina K1 – este antidotul. Determinaţi timpul de protrombină în mai puţin de 18 ore după consum. În cazul în care valoarea este crescută, se va administra vitamina K1, până se normalizează timpul de protrombină. Se va continua deteminarea timpului de protrombină timp de două săptămâni după întreruperea tratamentului cu antidot şi se reia tratamentul în cazul în care au loc creşteri ale valorilor în acel timp. Inhalare: datorită naturii fizice a acestui produs, expunerea pe această cale este puţin probabilă. Se solicită asistenţă medicală dacă simptomele persistă. Ingerare: Clătiţi bine gura cu apă. Nu provocaţi voma. Consultaţi medicul imediat. Contactul cu pielea: Poate provoca iritaţii ale persoanelor susceptibile. Dezbrăcaţi imediat toate hainele contaminate. Spălaţi bine pielea cu săpun şi apă. Consultaţi medicul dacă simptomele sunt grave sau persistă după spălare. Contactul cu ochii: Poate provoca iritaţia ochilor la persoanele sensibile. Se clăteşte imediat cu multă apă şi se va consulta un medic.

Se va evita prin orice mijloace pătrunderea în sistemul de canalizare şi în ape de suprafaţă. Nu se pun suporturile de momeală în apropierea sistemelor de drenare a apei acolo unde momeala ar putea intra în contact cu apa. În cazul deversărilor în apă, nu lăsaţi să pătrundă în apele de suprafaţă. Staţiile şi punctele de momeală sunt controlate la un interval de 5-7 zile în cazul şobolanilor, iar momeala consumată este înlocuită. În timpul amplasării momelii folosiţi mănuşi de protecţie. În cazul în care rodenticidul poate ajunge pe sol trebuie să se ia măsuri imediate pentru colectarea lui şi curăţarea zonei.

Pentru utilizarea în exterior, punctele de pescuit, momelile trebuie să fie acoperite şi amplasate în locuri strategice pentru a minimiza expunerea la speciile nevizate. Staţia cu momeală trebuie să fie fixată în mod corespunzător şi să permită doar accesul animalului vizat. Se va evita în acest  fel dispersarea nedorită a momelii în mediu precum şi accesul păsărilor, a animalelor domestice, a animalelor de fermă şi a altor animale (pisici, câini) cărora nu le este destinat produsul. Când momeala este utilizată în zone publice şi nu este pusă într-o staţie de momeală rezistentă la acţiuni externe, atunci în zona respectivă trebuie să fie indicatoare care să atenţioneze că există riscul otrăvirii primare şi secundare cu aceste produse rodenticide (cu acţiune anticoagulantă) şi să fie indicate şi primele măsuri care trebuiesc luate în caz de otrăvire. Se vor controla staţiile de momeală săptămânal şi se vor înlocui momelile consumate în caz de nevoie. Se vor folosi mănuşi adecvate în timpul manipulării animalelor moarte. La încheierea tratamentului, se vor elimina recipientele care conţin momeli neconsumate conform reglementărilor în vigoare. Recipientele (staţiile de intoxicare) cu momeală, trebuie să fie poziţionate în siguranţă (securizat) în vederea minimizării riscurilor de deschidere şi îngerare accidentală de către animale pentru care momeala nu a fost destinată. Cutiile cu momeală trebuie să fie etichetate cu următoarele informaţii: ”nu mutaţi sau deschideţi”; ”conţine un rodenticid”;  Pentru a reduce riscul otrăvirii secundare prin ingestia rozătoarelor moarte în timpul tratamentului, acestea vor fi colectate şi îndepărtate cel puţin de fiecare dată când se verifică suporturile de momeală. Atunci când sunt folosite în vizuini: Trebuie să se introducă momeli pentru a minimiza expunerea la speciile nevizate şi la copii. Acoperiţi sau blocaţi intrările vizuinelor pentru a reduce riscul respingerii şi vărsării momelii. Se vor îndepărta alimentele uşor accesibile pentru rozătoare (de exemplu, boabe vărsate sau deşeuri alimentare). Staţiile de momeală vor fi amplasate departe de alimente, băuturi şi hrana pentru animale, precum şi de la ustensile sau suprafeţe care au contact cu acestea. Staţiile de momeală vor fi amplasate astfel încât acestea nu vor fi la îndemâna păsărilor, a animalelor de companie, a animalelor de fermă şi a altor animale neţintă. Dacă după o perioadă de tratament de 35 de zile, momelile continuă să fie consumate şi nu poate fi observată o scădere a activităţii rozătoare, trebuie determinată cauza probabilă. În cazul în care au fost excluse alte elemente, este probabil că există rozătoare rezistente, deci trebuie luată în considerare utilizarea unui rodenticid non-anticoagulant, dacă este disponibil, sau un rodenticid anticoagulant mai puternic. Se va îndepărta momeala rămasă sau staţiile de momeli la sfârşitul perioadei de tratament.

Se depozitează în locuri inaccesibile, păsărilor, animalelor de companie şi animalelor de fermă. A se depozita într-un loc uscat, răcoros şi bine ventilat. Păstraţi momeala în ambalajul original, închis şi ferit de lumină directă a soarelui. Din cauza modului de acţiune anticoagulant întârziat al rodenticidelor, poate dura 4-10 zile pentru a avea efect după consumarea momelii. Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeţi rozătoarele moarte cu mâna goală, purtaţi mănuşi şi utilizaţi unelte (cleşte) când le îndepărtaţi. Acest produs conţine o substanţă amară şi un colorant. Se va evita prin orice mijloace pătrunderea în sistemul de canalizare şi în ape de suprafaţă. Nu se pun suporturile de momeală în apropierea sistemelor de drenare a apei acolo unde momeala ar putea intra în contact cu apa. Având în vedere efectele adverse potenţiale pentru sănătatea umană, se recomandă citirea cu maximă atenţie a instrucţiunilor de pe etichetă şi respectarea lor. Utilizaţi biocidele în siguranţă şi durabil. Este ilegal să utilizaţi acest produs pentru utilizare sau  într-un alt mod decât cea prescrisă pe această etichetă. Staţiile de momeală: Trebuie să fie etichetate cu următoarele informaţii: ”Nume produs sau număr de autorizare”; ”Substanţa (substanţele) activă(e)”; ”Conţine un rodenticid”; ”Nu mişcaţi sau nu deschideţi”. În cazul în care controlul rozătoarelor nu a fost realizat printr-un program de control după 35 zile, utilizatorul ar trebui să solicite sfatul furnizorului de produse sau să apeleze la un serviciu de combatere a dăunătorilor. Instrucţiuni pentru eliminarea în siguranţă: Eliminarea deşeurilor de produs şi a ambalajelor acestuia se face în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, de către operatorii autorizaţi. Produsul nu este destinat utilizării permanente (durata maximă de 35 zile). Se dispune de produs/recipient ca deşeuri periculoase. Nu se reutilizează ambalajul şi nu se eliberează în mediu produsul biocid.

Valabilitate 2 ani, păstrat în ambalajul original, în condiţiile de păstrare prevăzute.

Aviz Prokum Cub RO/2019/0153/MRA/IE/BPA70505 Titularul autorizaţiei: PelGar International (Lyon, Franţa)
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!