Promedivet Prokum Pellet 150g cutie

6,90 Lei
Pelete raticide de uz amator.
In stoc
Limita stoc
Adauga in cos
Cod Produs: 00000859 Ai nevoie de ajutor? 0752 953 600
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Review-uri (0)
 Brodifacoum 0,0025%(nr. CAS: 56073-10-0, NR. CE: 259-980-5), conţine benzoat de denatoniu

Se va purta mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice în timpul fazei de manipulare a produsului (EN347). În timpul utilizării produsului nu se mâncă, nu se bea şi nu se fumează. Spălarea mâinilor este obligatorie după manipulare, conţinutul/recipientul se aruncă după utilizare în conformitate cu reglementările naţionale. Se foloseşte pentru combaterea şobolanilor în locuinţe, grajduri şi clădiri agricole, grădini, depozite de deşeuri, cazărmi, magazii, vagoane, containere, etc.  Timp de acţiune: Între 4-10 zile de la ingerare. Restricţii: Acest produs trebuie plasat în staţii de intoxicare saun în puncte de momeală acoperite. Produsul nu trebuie niciodată plasat la întâmplare. A nu se utiliza în zone unde există risc de otrăvire primară sau secundară a copiilor, animalelor de casă sau a altor animale non-ţintă. O momeală de pelet grâu gata de utilizare pe bază de anticoagulant. Pentru a fi utilizată ca rodenticid pentru controlul şobolanilor şi şoarecilor de casă, în interior, în aer liber în jurul clădirilor, de către publicul general. Doze recomandate: şobolani – public general, utilizaţi 10-60 g de momeală în staţiile de intoxicare inviolabile, aşezate la o distanţă de 10 m (la distanţă de 5 m în zonele cu infestări mari) în zonele în care şobolanii sunt activi. Controlaţi regulat consumul de momeală şi înlocuiţi momeala consumată sau stricată până când consumul acesteia s-a oprit. Repetaţi tratamentul în situaţiile în care există dovezi de infestare nouă (de exemplu, urme proaspete sau fecale). Nu mişcaţi sau deranjaţi punctele de momeală timp de mai multe zile după plasarea momelii. Dacă nu se observă semne de activitate a şobolanilor în apropierea momelii după 7-10 zile, mutaţi momeala într-o zonă cu activitate mai mare a şobolanilor. Staţiile de intoxicare trebuie vizitate numai după 5-7 zile de la începerea tratamentului şi cel puţin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, staţiile de intoxicare sunt intacte şi pentru a elimina cadavrele rozătoarelor. Reaplicaţi momeala când este necesar. Statutul de rezistenţă al populaţiei ţintă ar trebui luat în evidenţă atunci când se ia în considerare alegerea rodenticidului care trebuie utilizat. În zonele în care există suspiciuni de rezistenţă la anumite ingrediente active, evitaţi utilizarea acestora. Pentru a controla răspândirea rezistenţei, se recomandă alternarea momelilor care conţin diferite active anticoagulante. Nu utilizaţi acest produs pentru momirea permanentă sau prin impulsuri. Îndepărtaţi momeala rămasă sau staţiile de intoxicare la sfârşitul perioadei de tratament. Utilizarea acestui produs ar trebui să elimine rozătoarele în termen de 35 de zile, în cazul unei suspiciuni de lipsă a eficacităţii până la sfârşitul tratamentului (de exemplu, activitatea rozătoarelor este încă observată), utilizatorul ar trebui să solicite sfatul furnizorului de produs sau să apeleze la un serviciu de control al dăunătorilor. Nu spălaţi cu apă staţiile de intoxicare între aplicări. Atunci când introduceţi staţiile de intoxicare în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asiguraţi-vă că se evită contactul momelii cu apa. Protejaţi momeala de condiţiile atmosferice (de exemplu, ploaie, zăpadă etc.). Plasaţi staţiile de intoxicare în zone care nu sunt supuse inundaţiilor. Nu aplicaţi acest produs direct în vizuine.

H317 – Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Fraze de prudenţă (P): P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103 – Citiţi eticheta înainte de utilizare. P220 – A se păstra/depozita departe de îmbrăcăminte/.../materiale combustibile. P262 – Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. P270 – A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P273 – Evitaţi dispersarea în mediu. P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. P404 – A se depozita într-un recipient închis. P405 – A se depozita sub cheie. P260 – Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/ vaporii/spray-ul. P314 – Consultaţi medicul, dacă nu vă simţiţi bine. P501 – Aruncaţi conţinutul/recipientul în conformitate cu prevederile hotărârilor municipale.

Telefon de urgenţă: 021/318 36 06 sau 021 318 36 20/interior 235 (Luni-Vineri, 8:00- 15:00); Institutul  Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti În caz de accident sau simptome de boală, consultaţi imediat medicul (Dacă este posibil, i se va arăta eticheta). Sfaturi pentru medici: brodifacoum este un anticoagulant indirect. Fitomenadiona – vitamina K1 – este antidotul. Determinaţi timpul de protrombină în mai puţin de 18 ore după consum. În cazul în care valoarea este crescută, se va administra vitamina K1, până se normalizează timpul de protrombină. Se va continua determinarea timpului de protrombină timp de două săptămâni după întreruperea tratamentului cu antidot şi se reia tratamentul în cazul în care au loc creşteri ale valorilor în acel timp. Inhalare: Datorită naturii fizice a acestui produs, expunerea pe această cale este puţin probabilă. Consultaţi medicul dacă simptomele sunt grave sau persistă. Ingerare: Clătiţi bine gura cu apă. Nu provocaţi voma. Consultaţi medicul imediat. Contactul cu pielea: Poate provoca iritaţii ale persoanelor susceptibile. Dezbrăcaţi imediat toate hainele contaminate. Spălaţi bine pielea cu săpun şi apă. Consultaţi medicul dacă simptomele sunt grave sau persistă după spălare. Contactul cu ochii: Poate provoca iritaţia ochilor la persoanele sensibile. Se clăteşte imediat cu multă apă şi se va consulta un medic. Protecţie pentru cei care acordă primul ajutor: Personalul de prim ajutor trebuie să poarte echipament de protecţie adecvat în timpul oricărei acţiuni de salvare. Observaţii pentru medic: trataţi simptomatic.

Se va evita prin orice mijloace pătrunderea în sistemul de canalizare şi în ape de suprafaţă. Nu se pun suporturile de momeală în apropierea sistemelor de drenare a apei acolo unde momeala ar putea intra în contact cu apa. În cazul deversărilor în apă, nu lăsaţi să pătrundă în apele de suprafaţă. Staţiile şi punctele de momeală sunt controlate la un interval de 5-7 zile în cazul şobolanilor, iar momeala consumată este înlocuită. În timpul amplasării momelii folosiţi mănuşi de protecţie. În cazul în care rodenticidul poate ajunge pe sol trebuie să se ia măsuri imediate pentru colectarea lui şi curăţarea zonei.

Protejaţi momeala de condiţiile atmosferice. Plasaţi punctele de momeală în zone care nu sunt supuse inundaţiilor. Înlocuiţi orice momeală în punctele de momeală în care momeala a fost avariată de apă sau contaminată de murdărie. Scoateţi produsul rămas la sfârşitul perioadei de tratament. Staţia cu momeală trebuie să fie fixată în mod corespunzător şi să permită doar accesul animalului vizat. Se va evita în acest fel dispersarea nedorită a momelii în mediu precum şi accesul păsărilor, a animalelor domestice, a animalelor de fermă şi a altor animale (pisici, câini) cărora nu le este destinat produsul. Se vor controla staţiile de momeală săptămânal şi se vor înlocui momelile consumate în caz de nevoie. Se vor folosi mănuşi adecvate în timpul manipulării animalelor moarte. La încheierea tratamentului, se vor elimina recipientele care conţin momeli neconsumate conform reglementărilor în vigoare. Recipientele (staţiile de intoxicare) cu momeala, trebuie să fie poziţionate în siguranţă (securizat) în vederea minimalizării riscurilor de deschidere şi ingerare accidentală de către animale pentru care momeala nu a fost destinată. Cutiile cumomeală trebuie să fie etichetate cu următoarele informaţii: “Nu mutaţi sau deschideţi”; „Conţine un rodenticid”; Pentru a reduce riscul otrăvirii secundare prin ingestia rozătoarelor moarte în timpul tratamentului, acestea vor fi colectate şi îndepărtate cel puţin de fiecare dată când se verifică suporturile de momeală. Luaţi în considerare măsurile preventive de control (de exemplu, găuri de la priză, eliminaţi alimentele potenţiale şi băuturile cât mai mult posibil) pentru a îmbunătăţi aportul de produse şi pentru a reduce probabilitatea de reinvesiune. Îndepărtaţi alimentele uşor accesibile pentru rozătoare (de exemplu, boabe vărsate sau deşeuri alimentare). În afară de aceasta, nu curăţaţi zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece aceasta tulbură numai populaţia rozătoarelor şi face ca acceptarea momelii să fie mai dificil de realizat. Staţiile de momeală ar trebui amplasate în imediata vecinătate, unde a fost observată activitatea rozătoarelor. Unde este posibil, staţiile de momeală trebuie fixate la sol sau de alte structuri. Nu amplasaţi staţiile de momeală în apropierea sistemelor de drenare a apei în care pot intra în contact cu apa. Puneţi staţiile de momeală departe de alimente, băuturi şi hrana pentru animale, precum şi de la ustensile sau suprafeţe care au contact cu acestea. Căutaţi şi eliminaţi rozătoarele nepericuloase în timpul tratamentului, cel puţin la fel de des ca şi inspecţia staţiilor de momeală.

Se depozitează în locuri inaccesibile, păsărilor, animalelor de companie şi animalelor de fermă. A se depozita într-un loc uscat, răcoros şi bine ventilat. Păstraţi momeala în ambalajul original, închis şi ferit de lumină directă a soarelui. Din cauza modului de acţiune anticoagulant întârziat al rodenticidelor, poate dura 4-10 zile pentru a avea efect după consumarea momelii. Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeţi rozătoarele moarte cu mâna goală, purtaţi mănuşi şi utilizaţi unelte (cleşte) când le îndepărtaţi. Acest produs conţine o substanţă amară şi un colorant. Având în vedere efectele adverse potenţiale pentru sănătatea umană, se recomandă citirea cu maximă atenţie a instrucţiunilor de pe etichetă şi respectarea lor. Se va evita prin orice mijloace pătrunderea în sistemul de canalizare şi în ape de suprafaţă.  Nu se pun suporturile de momeală în apropierea sistemelor de drenare a apei acolo unde momeala ar putea intra în contact cu apa. Instrucţiuni pentru eliminare în siguranţă Eliminarea deşeurilor de produs şi a ambalajelor acestuia se face în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, de către operatorii autorizaţi. Produsul nu este destinat utilizării permanente (durata maximă de 35 zile). Ambalaj: Se dispune de produs/recipient ca deşeuri periculoase. Nu se reutilizează ambalajul şi nu se eliberează în mediu produsul biocid.

Valabilitate 2 ani, păstrat în ambalajul original, în condiţiile de păstrare prevăzute.

Aviz Prokum Pelet RO/2018/0223/MRA/IE/BPA70513 Titularul autorizaţiei: PelGar International (Lyon, Franţa)
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!